Dialogmøde om fremtidens trafik i Ryomgård: Vejprojekt og ny cykelsti på tegnebrættet

Foto: Syddjurs kommune.
dato

Dialogmøde i Ryomgård om ny nord-syd-vej og cykelsti

Den kommende udbygning af nord-syd-forbindelsen i Ryomgård bliver emnet for et dialogmøde den 30. april mellem kl. 18.30 og 20.00. Dette møde vil være åbent for alle, der ønsker at opnå information om og involvere sig i samtalen om det omfattende vejprojekt, som inkluderer både vejudvidelse og etablering af en ny cykelsti.

Den planlagte rute for vejudvidelsen og den nye cykelsti vil løbe fra banen i syd, gennem Slotsgade og Skovvej, og videre langs Nimtoftevej til den nordlige ende ved Nordre Ringvej. Dette ambitiøse projekt har til hensigt at forbedre trafikforhold og sikkerheden for cyklister i området, hvor arbejdet forventes at gå i gang i 2025.

Dialogmødet vil finde sted i Ryomgård Kultur- og Fritidscenter beliggende på Marienhoffvej 13C. Her vil deltagerne blive budt på kaffe, te og vand, courtesy af Syddjurs Kommune, som en del af kommunens engagement og åbne dialogpolitik over for sine borgere.

Under mødet vil Trafik og Anlæg fremlægge en række forskellige projektforslag til den nye vej og cykelsti. Efter præsentationen vil der være mulighed for at deltage i en åben dialog om de tekniske løsninger, hvilket giver lokale borgere, cyklister og andre interessenter en enestående mulighed for at byde ind med synspunkter og forslag.

Mødet er en del af en større indsats for at sikre, at infrastrukturprojekter i Syddjurs Kommune udvikles i tæt dialog med de mennesker, de påvirker. Så borgerne opfordres til at deltage og bidrage til denne vigtige diskussion, der vil forme fremtiden for trafikken i og omkring Ryomgård.

https://www.syddjurs.dk/da/nyheder/dialogmoede-om-nord-syd-vejens-forloeb-i-ryomgaard/

Kilde: Syddjurs Kommune