Idrætsforeningerne i Syddjurs Kommune ser markant medlemsvækst i 2023

Foto: Syddjurs kommune.
dato

Idrætsforeningerne i Syddjurs Kommune oplever markant medlemsstigning i 2023

Idrætsforeningerne i Syddjurs Kommune så en bemærkelsesværdig medlemsstigning på 1.540 i løbet af 2023, hvilket resulterede i et imponerende samlet medlemstal på 19.952. Denne stigning spejler også en national tendens, hvor det landsdækkende medlemstal for idrætsforeninger under Dansk Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) nåede et historisk højt niveau med en samlet stigning på 85.261, svarende til 2.424.915 medlemmer.

Fitness, golf, fodbold, gymnastik, og svømning tegner sig for de mest populære idrætter blandt medlemmerne i Syddjurs Kommune, hvilket understreger den alsidige interesse for idræt i lokalsamfundet. En væsentlig andel af medlemmerne i idrætsforeningerne udgøres af den unge generation, hvor 118 unge mellem 0-24 år besad en bestyrelses- eller udvalgspost i 2023, hvilket repræsenterer en stigning på 30,5%.

Lokale foreninger som Mørke IF og Ebeltoft Fodbold udpegede sig som væsentlige bidragydere til medlemsvæksten, med stigninger på omkring 35% inden for henholdsvis fitness og fodbold, hvor sidstnævnte især oplevede en bemærkelsesværdig tilgang af piger til sporten.

DIF og DGI's fælles idrætsvision, "Bevæg dig for livet", som nyder godt af støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden, har spillet en kritisk rolle i at fremme denne medlemsvækst. Visionens formål om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation har vist sig at være en stærk drivkraft for lokal sportslig deltagelse.

Der er fortsat et konstruktivt samarbejde mellem DIF, DGI og Syddjurs Kommune, som sigter mod at fremme sundhed og fællesskab gennem idræt. Dette samarbejde, som har været på plads siden april 2020, omfatter en partnerskabsaftale, der lægger op til videre initiativer for at styrke den lokale idrætskultur.

Medlemsstigningen indikerer en positiv tendens og en styrket interesse for idræt og fysisk aktivitet blandt borgerne i Syddjurs Kommune, hvilket tegner lovende for fremtiden inden for lokal idræt og fællesskab.

https://www.syddjurs.dk/da/nyheder/dif-og-dgi-stigning-i-medlemstallet-i-syddjurs-kommune/

Kilde: Syddjurs Kommune