Østjyske kommuner samles i et historisk havmiljøinitiativ for at bekæmpe iltsvind

Foto: Syddjurs kommune.
dato

Havet gisper efter luft: Sammen kan vi hjælpe

Østjyske kommuner har igangsat et ambitiøst samarbejde, Havsamarbejdet Østjylland, for at redde de trængte farvande, der kæmper med iltsvind. Med denne indsats sigter de mod at genoplive sundheden i havområderne gennem en række konkrete naturgenopretningsprojekter.

Michael Stegger Jensen, borgmester i Syddjurs, står i spidsen for dette initiativ, som forener kræfterne mellem syv kommuner for at imødegå de udfordringer, der præger deres farvande. Én af de alvorligste situationer har man fundet i Knebel Vig, hvor et 18 meter dybt hul i havbunden kombineret med begrænset vandudskiftning har ført til iltsvind.

Inspiration til samarbejdet kan findes i Naturpark Lillebælt, hvor kommunerne Fredericia, Kolding og Middelfart gennem regionalt samarbejde allerede har taget fat på lignende udfordringer. Borgmester i Middelfart, Johannes Lundsfryd Jensen, presser på for umiddelbar handling og opfordrer til at anvende finanslovsmidler til bedring af havmiljøet.

Støtten fra organisationer som Danmarks Naturfredningsforening, hvor præsident Maria Reumert Gjerding fremhæver nødvendigheden af en fælles indsats for havmiljøet, er essentiel for succesen af sådanne initiativer.

Havsamarbejdet Østjylland indebærer kommunerne Syddjurs, Samsø, Odder, Norddjurs, Horsens, Hedensted og Aarhus. Indsatsen strækker sig over bredt funderede initiativer såsom udplantning af ålegræs, oprettelse af nye stenrev og muslingebanker, samt udviklingen af "fiskebørnehaver" til genskabelse af en god økologisk tilstand og styrkelse af det rekreative og turistmæssige potentiale havet har at byde på.

Et af de nævnte tiltag indbefatter en pilot-aftale med energiselskabet NRGi om udplantning af ålegræs og etablering af snorklerev, hvilket udmærker sig som eksempler på innovative tilgange til havgenopretning.

Med et målrettet fokus på både genopretning, formidling og interessevaretagelse håber man fra Havsamarbejdet Østjylland at se mærkbare forbedringer i regionens havområder. Samarbejdet markerer et vigtigt skridt fremad mod en bæredygtig fremtid for Østjyllands farvande.

https://www.syddjurs.dk/da/nyheder/havet-gisper-efter-luft-sammen-kan-vi-hjaelpe-180436767133079/

Kilde: Syddjurs Kommune