Syddjurs Kommune satser stort på solenergi med godkendelse af nye solcelleanlæg

Foto: Syddjurs kommune.
dato

Solenergi udvider i Syddjurs med godkendelse af lokalplaner for nye solcelleanlæg

Solenergien i Syddjurs Kommune er på vej til en markant udvidelse efter Syddjurs Byråd har godkendt en lokalplan for et stort solcelleanlæg på 100 hektar mellem Kolind og Nødager. Denne beslutning er en del af en større plan, hvor lokalplanlægning for seks solcelleprojekter blev igangsat tilbage i juni 2021.

De første skridt mod realiseringen blev taget i marts 2023, da byrådet godkendte de første to lokalplaner for solcelleanlæg ved Mesballe og ved Høegholm Gods. Den tredje lokalplan, som nu er blevet godkendt, tillader opførelse af et omfattende solcelleanlæg på op til 100 hektar indenfor et areal på 122 hektar. Dette anlæg forventes at kunne forsyne over 20.000 husstande med strøm.

Til dato er der lokalplanlagt cirka 200 hektar til formålet med solcelleanlæg, og tre yderligere lokalplaner ventes at blive behandlet i løbet af 2024 og 2025. Disse inkluderer et anlæg ved Dalsgaard nær Pindstrup samt ved Margrethelund nord for Ryomgård og Sophie-Amaliegård vest for Hornslet. Specifikt for Sophie-Amaliegård blev arbejdet med en lokalplan igangsat i februar 2024.

Disse tiltag markerer en signifikant fremgang i Syddjurs Kommunes indsats for at udvide sin kapacitet inden for vedvarende energi og demonstrerer en voksende interesse for og investering i solenergi. Denne udvikling bidrager ikke blot til en grønnere fremtid men sikrer også kommunen en stabilt voksende infrastruktur for ren energiforsyning.

https://www.syddjurs.dk/da/nyheder/solenergi-udvider-i-syddjurs-ny-lokalplan-baner-vej-for-tredje-anlaeg-221049302128357/

Kilde: Syddjurs Kommune