Syddjurs kulturaktører henter europæisk inspiration gennem Erasmus+-program

Foto: Syddjurs kommune.
dato

Europæisk inspiration til kulturlivet i Syddjurs

Ni forskellige kulturaktører i Syddjurs Kommune har fået en enestående mulighed for at rejse ud i Europa og søge inspiration hos deres europæiske kollegaer. Dette har været muligt gennem en tildelt EU-bevilling, som er en del af et større initiativ til at styrke kulturelle samarbejder.

Syddjurs Kommune har med stor forventning modtaget Erasmus+-akkreditering. Denne særlige anerkendelse er rettet mod at forbedre publikumsforståelsen og inkludere forskellige kulturelle oplevelser. Med denne akkreditering kan medarbejdere fra de udvalgte kulturinstitutioner få tilskud til deres rejser og ophold, så de kan bringe ny viden og inspiration hjem.

Glas – museet for glaskunst i Ebeltoft og Ree Park Safari er to af de fremtrædende institutioner, der deltager i dette europæiske udvekslingsprogram. Engagementet i projektet understreger deres forpligtelse til at udbrede kendskabet til glaskunst og dyreliv på innovative måder.

Projektet lægger særlig vægt på at adressere aktuelle og vigtige temaer såsom inklusion og bæredygtighed. Dette viser en stærk vilje til at reflektere over, hvordan kulturinstitutioner kan bidrage positivt til samfundet og miljøet.

Erasmus+-programmet, som er sat til at løbe indtil 2027, åbner op for muligheden for en fortsat udvidelse af samarbejdet til flere kulturinstitutioner i fremtiden. På denne måde vil netværket af viden og inspiration kunne vokse sig endnu større.

De involverede kulturinstitutioner ser frem til regelmæssige møder, hvor de vil have mulighed for at dele deres erfaringer og læring med hinanden. Disse møder vil fremme et tæt samarbejde og en dybere forståelse mellem de forskellige kulturelle enheder.

Derudover engagerer Syddjurs Kommune sig også i det europæiske landsdistriktsprojekt GoCore, der sigter mod at styrke civilsamfundets deltagelse. I juni 2024 vil kommunen have æren af at være vært for kolleger fra GoCore projektet, hvilket illustrerer dets engagement i at opbygge solide internationale forbindelser.

Alt i alt markerer disse initiativer en milepæl for Syddjurs Kommune i deres stræben efter at integrere global inspiration i det lokale kulturliv. Gennem disse internationale samarbejder bliver det muligt at udforske nye horisonter og fremme en rigere kulturel forståelse og diversitet.

https://www.syddjurs.dk/da/nyheder/europaeisk-inspiration-til-kulturlivet-i-syddjurs-224722246311517/

Kilde: Syddjurs Kommune