Syddjurs og Norddjurs går sammen om nyt biogasanlæg for at fremme bæredygtighed

Foto: Syddjurs kommune.
dato

Samarbejde mellem Syddjurs og Norddjurs sætter skub i planerne om et nyt biogasanlæg

Et flertal i både Byrådet i Syddjurs Kommune og Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har stemt for et fælles samarbejde om etableringen af et nyt biogasanlæg. Dette samarbejde markerer et betydningsfuldt skridt fremad i planlægningen og realiseringen af projektet, som ses som væsentligt for regionens fremtid.

For at forberede et solidt beslutningsgrundlag omkring biogasplanlægningen, bliver der dannet en projektorganisation. Denne organisation vil spille en nøglerolle i de videre forberedelser, der omfatter identifikation af de mest hensigtsmæssige områder på Djursland for placeringen af anlægget. Potentielle udviklere af biogasanlægget er blevet opfordret til at melde deres interesse inden den 1. juni.

Borgmestre, viceborgmestre og kommunaldirektører fra begge kommuner har også planlagt møder for at gøre status på projektets fremskridt. Denne samarbejdsstruktur understreger engagementet i og betydningen af projektet på tværs af kommunegrænser.

I forbindelse med planlægningsfasen er der også planlagt et borgermøde om biogasprojektet mod slutningen af juni, hvilket vil give lokalsamfundene en mulighed for at engagere sig og få indblik i planerne.

Udtalelser fra begge kommuners ledere understreger de positive forventninger til projektet. Kasper Bjerregaard, borgmester i Norddjurs, fremhæver samarbejdets potentiale for at støtte landbruget og regionens grønne omstilling, mens Michael Stegger Jensen, borgmester i Syddjurs, ser en stor fordel i samarbejdet om at finde den bedste placering for anlægget. Ligeledes er der en stærk erkendelse af landbrugets rolle i den grønne omstilling fra Christoffer Pedersen, viceborgmester i Syddjurs, og en anerkendelse af projektets bidrag til klimamålene fra Benny Hammer, viceborgmester i Norddjurs.

Initiativet for biogasanlægget på Djursland demonstrerer en fælles vision om en mere bæredygtig fremtid for regionen og landbruget. Med disse planer lægges der op til et betydningsfuldt skridt i retningen af at nå vigtige klimamål og understøtte den lokale økonomi.

https://www.syddjurs.dk/da/nyheder/syddjurs-og-norddjurs-vil-samarbejde-om-et-faelles-biogasanlaeg-paa-djursland/

Kilde: Syddjurs Kommune